حساب بازنشستگی RRSP

طبق قانونی که دولت کانادا در سال ۱۹۵۷ وضع کرده ، به شهروندان کانادا این اجازه رو میدهد که وقتی به درآمد زایی رسیدند، ۱۸ درصد از درآمد خود را تا سقف عددی مشخص در این حساب واریز کنند و از مزایای آن ،بهره مند شوند، در حساب RRSA شما میتوانید مبلغ واریزی را از درآمد سالانه کسر کنید و سپس به آن حساب واریز کنید.

مبلغ واریزی شما طبق درجه ریسک پذیری شما،در سهام های مختلف سرمایه گذاری شده و رشد میکند.وبا توجه به اینکه معمولا فرد بازنشسته از تکس براکت پایین تری برخوردار است ،قطعا هنگام برداشت در آن سن مالیات کمتری نیز به آن تعلق میگیرد.

ماکزیمم تا سن ۶۵ سالگی و یا ۷۱ سالگی میتوانید به این حساب واریز کنید و پس از آن باید حتما برای برداشت و استفاده برنامه ریزی کنید تا بصورت ماهیانه با توجه به رشدی که کرده و سودی که اضافه شده،مبلغی به حساب شما واریز شود.

میتوانید از وامی که به نام RRSP LOAN تعیین شده نیز استفاده کنید و برای پیش پرداخت خانه بهره مند شوید که شرایط بازپرداخت هم باید مدنظر قرار گرفته شود.

فلسفه پس انداز پول در حساب RRSP و‌سرمایه گذاری کردن آن‌چیست؟

دولت کانادا در کنار پس انداز بازنشستگی کشوری یا Canada Pension Plan که به اختیار CPP نامیده می‌شود، به افراد اجازه می‌دهد که بخشی از حقوق خود را برای بازنشستگی خود اختصاص دهند و به RRSP منتقل نمایند.

معادل بخشی از حقوق که به RRSP منتقل شود از درآمد مشمول مالیات آن سال معاف خواهد بود. البته این به معنای بخشش مالیاتی نیست بلکه به معنای تعویق قانونی پرداخت مالیات است. هر زمان که شما از RRSP خود برداشت کنید، آن رقم به درآمد مشمول مالیات سالی که برداشت انجام شده اضافه می‌شود.

قوانین و مقررات حاکم بر حسابهای RRSP پیچیده بوده و به علاقمندان به استفاده از این حسابها توصیه میشود حتما پیش از بازکردن و استفاده از این نوع حسابها با کارشناسان این شرکت مشاوره نمایند. برداشت از حسابهای RRSP نیز دارای قوانین و مقررات خاصی می باشد که برخی از مهمترین آنها به شرح زیر می باشد:

  • پول باید حداقل ۸۹ روز در RRSP سپرده شده باشد.
  • در صورت نیاز به برداشت از حساب برای خرید خانه تا ۳۰ روز پس از کلوزینگ می‌توان پول را از RRSP برداشت.
  • بازگرداندن RRSP تا ۲ سال پس از برداشت الزامی نیست
  • در مقطع زمان برداشت از RRSP و‌تا ۵ سال قبل از آن شما نباید مالک خانه به قصد اقامت شخصی بوده باشید.
  • اگر در سال‌های قبل هم از حساب RRSP برای پیش پرداخت استفاده کرده اید، مبلغ مزبور باید به طور کامل به دولت بازپس داده شده باشد.
  • ملکی که برداشت از این نوع حسابها خریداری میشود باید برای استفاده شخصی و یا فامیل درجه ۱ دارای از کارافتادگی باشد.
  • در حال حاضر سقف برداشت بدون نیاز به پرداخت مالیات ۳۵۰۰۰ برای هر نفر است بنابراین یک زوج تا ۷۰۰۰۰ می‌توانند برداشت نمایند.
  • متقاضی بازکردن این نوع حساب باید مقیم کانادا باشد.
  • به برداشت شما بهره ای تعلق نمیگیرد. معادل دلاری برداشت شده را باید بازگردانید.

مزایای حساب های معاف از مالیات یا TFSA

1- با توجه به اینکه این مبلغ در فاند های مختلف سرمایه گذاری میشود،با توجه به رشد سهام سود آن نیز به این حساب اضافه خواهد شد.

۲- آغاز استفاده از این فضا برای شخص ۱۸ ساله و هر شخصی که درامد پایینی دارد و به طبع تکس براکت پایینی دارد بسیار مناسب است که در آن سن از این فضا استفاده کند.

۳- بر خلاف حساب RRSP که برداشت از آن فقط برای خرید اولین خانه tax free بوده ،برداشت اصل و سود از این حساب( TFSA) در هر زمان معاف از مالیات است.

۴- اگر قبل از سال ۲۰۰۹ به سن ۱۸ سال رسیده اید میتوانید تا الان مبلغ ۶۹۵۰۰ دلار به این حساب واریز کنید.
( فضای موجود از سال ۲۰۰۸ الی ۲۰۲۱)

دارندگان این نوع حسابها باد مراقب باشند که بیشتر از حد مجاز تعیین شده به این حسابها واریز ننمایند،در غیر اینصورت ماهی یک درصد جریمه خواهند گردید.