فلسفه حساب پس انداز تحصیلی کودکان (RESP) چیست؟

حساب پس انداز تحصیلی کودکان ( RESP) که توسط دولت کانادا حمایت می شود یک طرح تشویقی دریافت کمک بلاعوض دولتی است برای ایجاد امکان ادامه تحصیل کودکان که امکان سرمایه گذاری در تحصیلات تکمیلی برای کودکان زیر 18 سال را تامین می کند .

اکثر والدین دوست دارند که بتوانند هر شرایط خوبی را برای فرزندان خود ایجاد کنند منجمله حمایت ویژه در تحصیلات متوسطه فرزندان که در کشور کانادا از درجه اهمیت بالایی برخوردار است . متأسفانه واقعیت این است که بسیاری از برنامه های آموزش حرفه ای و تحصیلات متوسطه گران هستند و این هزینه ها بدون در نظر گرفتن مواردی مانند هزینه های اقامت و حمل و نقل است که خود در لیست هزینه های تحصیل جای دارد .

دولت طرح ثبت شده حساب پس انداز تحصیلی کودکان ( RESP ) را تنظیم کرده است تا والدین بتوانند به پس انداز تحصیل کودک کمک کنند . کمک های مالی سخاوتمندانه دولت در طرح حساب پس انداز تحصیلی کودکان RESP برای سرمایه گذاری در آینده کودکان و کمک به آنها برای دستیابی به اهداف شغلی در آینده تاثیری به سزا دارد.