درباره خدمات :

کارگزاری خدمات تامین سرمایه برای متقاضیان سرمایه جهت انجام فعالیتهای قانونی در پروژه های عمرانی و فعالیتهای اقتصادی شفاف یکی از شاخه های فعالیت این گروه در همکاری با شرکای تجاری در بخش خدمات تامین سرمایه است که به دو روش می تواند برای متقاضیان واقعی که دارای پشتوانه های بانکی شفاف و قانونی هستند تامین سرمایه نماید.

گزینه اول

استفاده از اعتبارات بانکی قانونی نظیرSBLC Standby Letter of Credit )، BG (Bank Letter of Credit ) و یا سایرINSTRUMENT های بانکی جهت تامین سرمایه برای متقاضیانی که، امکان استفاده از منابع مالی قانونی در بانک شان را صرفا در قالب اعتبارات بانکی دارند و تمایل دارند به جای Discount کردن و مستهلک ساختن منابع با حفظ اصل موجودی از محل سود سپرده حاصل شده از آن برای ساخت و بهره برداری پروژه ها و فعالیت های اقتصادی قانونی مشروط به داشتن بیزنس پلان مشخص و مدارک مرتبط با آن استفاده نماید.

گزینه دوم

این روش مالی ، برای متقاضیانی که اعتبارات مالی موثری در بانک های های پرایم در قالب اسناد اعتباری به صورت SBLC) Standby Letter of Credit) یا BG (Bank Letter Of Credit) ) و یا هرگونه INSTRUMENT بانکی معتبر دارند ولی برای تامین سرمایه پروژه های در دست اجرا یا برنامه ریزی برای ساخت و یا فعالیت های تجاری قانونی و شفاف خودشان مبتنی بر داشتن طرح توجیهی اقتصادی مشخص به سرمایه نیاز دارند روشی بسیار موثر و کارآمد محسوب می شود .
در این خصوص متقاضی می تواند با ارایه INSTRUMENT معتبر بانکی و کلیه مدارک پروژه مورد نظر؛ سرمایه مورد نیاز آن را که بستگی به مبلغ اسناد و نوع بانک مقدار و حجم آن متغیر خواهد بود را طبق توافق در یک پروسه زمانی مشخص تدریجا و متناسب با برنامه زمانی و پیشرفت پروژه دریافت نماید .

مشاوره رایگان

برای مشاوره رایگان کافیست اطلاعات تماس خود و خلاصه ای نیازمندیهای خود را در این فرم وارد نمایید. یکی از کارشناسان این شرکت در اولین فرصت برای مشاوره با شما تماس خواهد گرفت.